onsdag 12 april 2017

Pray for Stockholm

Mitt hjärta går ut till alla offer, alla som blev berörda, familjer som förlorat en son, dotter, vän, till alla som sörjer med Stockholm 💔.


2 kommentarer: